Jobb och Utbildning – Här är yrkena som lättast ger jobb i framtiden

Förskollärare, datautbildade, ingenjörer inom gruvindustrin, lastbilsmekaniker och kockar med gott renommé — det är några som kommer att ha lätt att få jobb de kommande åren.

Svårare blir det för vaktmästare, barnskötare, vårdbiträden och städare. Där kommer det att finnas ett överskott av arbetskraft, enligt Arbetsförmedlingen.

”Det blir allt tydligare att arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. En grupp arbetssökande får ett arbete snabbt och upplever konkurrensen om jobben som liten. . . Å andra sidan innehåller arbetsmarknaden en grupp arbetssökande som möter en mycket kärv arbetsmarknad”, skriver Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Arbetsmarknaden kommer vara god för erfarna och utbildadeinom flera yrken, enligt Arbetsförmedlingen. Det kommer vara betydligt svårare att få jobb för den som inte har gymnasiekompetens.

Tillväxten på jobb ökar främst i storstadslänen och framförallt inom den privata tjänstesektorn.

Tuffast blir det för län som Västmanland och Gävleborg som har en stor industrisektor eftersom tillverkningsyrken backar.

Antalet rekryteringar väntas öka med 1,3 miljoner under 2014. Enligt Arbetsförmedlingen kommer många av dessa att vara tillfälliga.

TT har gått igenom gamla prognoser för ”framtidsyrken” 2014 och jämfört med hur det faktiskt ser ut i dag. Och Arbetsförmedlingens prognos visar sig vara mycket pricksäker.

Även fackförbundet SACO och Statistiska Centralbyrån (SCB) är skickliga prognosmakare på området. Det är bara ett fåtal yrken där förutsägelserna kan sägas ha slagit fel ut. Exempelvis trodde Arbetsförmedlingen 2008 att kontorssekreterare skulle ha en bra arbetsmarknad nu och de närmaste åren framöver. Men så har det inte blivit. Tvärtom är det i dag mycket hård konkurrens om sekreterarjobben.

Bagare och konditor var yrkesgrupper som Arbetsförmedlingen trodde skulle få det tufft, men i stället ser det i dag mycket ljust ut för dem på arbetsmarknaden.

SACO:s prognos slog bland annat fel när det gäller lärare inom grund- och gymnasieskolan, som man trodde skulle få en tuff arbetsmarknad. Visserligen varierar konkurrensen inom olika ämnesområden men generellt är det liten konkurrens om lärarjobben.

Här är yrkena det blir lättast att få jobb:

Datayrken som kräver högskoleutbildning
Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård
Läkare
Övriga specialistutbildade sjuksköterskor
Civilingenjörer med olika inriktningar
Kockar med gott renommé eller specialistkunskap
Förskollärare
Byggnadsplåtslagare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Specialpedagoger
Lastbilsmekaniker
Gymnasielärare yrkesämnen

Yrkena där det blir svårast att få jobb:

Matroser
Fotografer
Journalister
Barnskötare
Vårdbiträden
Administratörer och sekreterare
Försäljare dagligvaror/fackhandel
Vaktmästare
Lagerarbetare
Fordonsmontörer
Städare

Yrkesområden och yrken där det blir lättast att få jobb på fem till tio års sikt:

Teknikyrken
Datayrken
Läkare
Specialistutbildade sjuksköterskor
Undersköterskor
Receptarier
Tandvårdsyrken
Flera läraryrken
Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete
Flertalet byggyrken

Källa: http://www.dn.se/ekonomi/har-ar-yrkena-som-lattast-ger-jobb-i-framtiden/

Annonser