Nyheter – Högskoleprovet ändras efter lärarstudenters dåliga resultat

Ny godkäntgräns för antagning till högskola

123 lärarstudenter kom 2012 in på högskolan med bottenresultatet 0,1 på högskoleprovet.

Nu införs en ny gräns på provet för att höja ribban för antagning.

– Studenter som antas till en utbildning ska ha förutsättningar att kunna fullfölja den, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till DN.

 

Dagens Nyheter skrev i våras att så få vill bli lärare att i princip vem som helst kan komma in på högskoleutbildningen. Höstterminen 2012 antogs 123 personer till utbildningarna med resultatet 0,1 på högskoleprovet.

Inte ens om man skulle svara slumpvis på frågorna skulle det låga resultatet kunnat uppnås. En elev som väljer svarsalternativ ”C” på samtliga frågor skulle exempelvis få resultatet 0,4.

Inför ny gräns

Nu inför regeringen en ny gräns på högskoleprovet för att det inte ska hända, skriver Dagens Nyheter.

Genom att införa en lägsta gräns för godkänt vill de höja ribban för antagning till högskola.

– Flera högskolar har påpekat att det är för många studenter som kommer in via högskoleprovet som har för bristfälliga förutsättningar att gå färdigt, säger Jan Björklund till DN.

Exakt var gränsen kommer att läggas är ännu inte bestämt. Men sannolikt kommer det att innebära att färre kommer in på högskoleutbildningarna.

Hade gränsen i höstas legat på 0,6 på högskoleprovet för att få söka sig vidare hade till exempel 840 personer inte kunnat utbilda sig till lärare, skriver DN.

”Inte stirra sig blind”

Utbildningsministern säger att nivån ska sättas så att de som kommer in också kan förväntas att gå klart sin utbildning.

– Man kan inte stirra sig blind på hur många som kommer in på högskolan. Man måste också titta på hur många som går färdigt, säger han till DN. 

Källa:http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16861673.ab

Är så glad att jag gått klart skola, känns som allt bara blir komplicerat med högre krav från en ung ålder. Ska man inte ens få komma in med ett dåligt högskoleprov?=) BS.